{"title":"\u00dcye Olma Ko\u015fullar\u0131","content":"

M\u00fc\u015fterilerimizin gizlilik haklar\u0131na \u00e7ok b\u00fcy\u00fck \u00f6nem vermekteyiz. A\u015fa\u011f\u0131daki maddeler; sitemizde toplanan m\u00fc\u015fteri bilgilerinin neler oldu\u011fu, hangi ama\u00e7lar i\u00e7in topland\u0131\u011f\u0131, hangi \u015fekillerde kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131, bu bilgileri nas\u0131l de\u011fi\u015ftirebilece\u011finiz, sizinle yap\u0131lan ileti\u015fim konusundaki tercihleriniz gibi konular\u0131 kapsamaktad\u0131r.<\/font><\/span><\/p>
<\/font>

Sitede Toplanan Bilgiler<\/font><\/span><\/p>

Sitemizde toplanan bilgiler; isim, soyad\u0131, e-posta adresi, telefon numaras\u0131, fatura ve teslimat adresleri, site ziyaret s\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ve zamanlar\u0131, sipari\u015f verilme zamanlar\u0131 ve sipari\u015f an\u0131ndaki IP adresi, ileti\u015fim formunun kullan\u0131m\u0131, ziyaret edilen \u00fcr\u00fcn sayfalar\u0131n\u0131n ve sipari\u015f verilen \u00fcr\u00fcnlerin istatistikleri gibi bilgilerden olu\u015fmaktad\u0131r.<\/font><\/span><\/p>

Buna ek olarak sipari\u015flerinizin tamamlanmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda kredi kart\u0131 ile \u00f6deme yapmak isterseniz sizden kredi kart\u0131 bilgileriniz al\u0131nacakt\u0131r. Ancak bu bilgiler hi\u00e7bir \u015fekilde saklanmamaktad\u0131r.<\/font><\/span><\/p>
<\/font>

Sitede Toplanan Bilgilerin Kullan\u0131m\u0131<\/font><\/span><\/p>

Sitede toplanan bilgiler a\u015fa\u011f\u0131daki ama\u00e7lar i\u00e7in kullan\u0131lacakt\u0131r:<\/font><\/span><\/p>